ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ต้องการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานวิจัยกับศูนย์ฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่ research@sabcentre.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 51/3 อาคารวิภาวดี ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 02 941 1757